PMO Direct (PMO _ Direct)

Chương trình hỗ trợ tư vấn quản lý dự án: (PMO _ Project Management Office)

(Ưu đãi đặc biệt cho cho hội viên của PMP Vietnam)

Với sứ mệnh vì một cộng đồng PMP, 100% tất cả thành viên của PMP Vietnam đều được tư vấn miễn phí về triết lý và phương pháp triển khai PMP trong thực tiễn.   

Trước những yêu cầu tư vấn phức tạp và đặc thù từng ngành nghề cụ thể đòi hỏi nguồn lực và hệ thống cơ sở dữ liệu, PMP Vietnam đặc biệt chia sẻ 3 gói dịch vụ tư vấn ưu đãi cho thành viên như sau bao gồm các gói tư vấn HỖ TRỢ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG & PMO

Gói 3: PMO Direct (PMO _ Direct)

1- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực quản lý chuyên nghiệp

  • Hỗ trợ xây dựng hàng loạt qui trình quản lý căn cứ đòi hỏi thực tiễn để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án trong khi giảm thiểu rủi ro và chi phí tối ưu cho nhân lực và vật lực.

2-Hỗ trợ xây dựng hệ thống PMIS ( Project management information system )

  • Là trung tâm quản trị thu thập, chia sẻ thông tin và báo cáo trong doanh nghiệp
  • Các Tools, Apps hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thống kê, báo cáo….

3-Tham gia trực tiếp vào công tác quản lý và giám sát chất lượng

  • Thu thập các yêu cầu quản lý chất lượng
  • Xây dựng hệ thống qui trình chất lượng của doanh nghiệp
  • Tham gia xây dựng hệ thống đo kiểm, giám sát và cải tiến qui trình, chất lượng sản phẩm. dịch vụ.
  • Nghiệm thu, đánh giá và cải tiến.
  • Tham gia xây dựng tư vấn dự án và lập kế hoạch triển khai dự án, tính toán đến các khía cạnh rủi ro, nhân lực, vật lực, tài lực và các điều kiện khác cho sự thành công của dự án. Bàn giao khi doanh nghiệp có đủ sức đảm đương và nhu cầu tiếp quản dự án.

Trân trọng !